Międzynarodowe warsztaty
„Kartele: wymiana informacji oraz procedura leniency”


25 października 2016 roku, godz.9:00-13.00


Zapis wideo będzie dostępny wkrótce na stronie uokik.gov.pl

Do pobrania